5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Vakuudet ja vastuusitoumukset
(1 000 euroa)
31.12.2018 31.12.2017

Vuokra- ja leasingsopimuksista maksettavat määrät
   
Yhden vuoden kuluessa 317 1 140
Yhtä vuotta pidemmän ajan tai enintään viiden vuoden kuluessa 401 368
Yhteensä 718 1 508

Muut vastuut
   
Osamaksuvelan vakuutena olevan käyttöomaisuuden tasearvo 307 287
Osamaksuvelat
Yhden vuoden kuluessa
155 130
Yhtä vuotta pidemmän ajan tai enintään viiden vuoden kuluessa 143 201
Yhteensä 298 331

Pankkitalletukset
150 1 650
     

 

Ympäristö- ja kaivoslupien
mukaiset vakuudet
(1 000 euroa)
  31.12.2018 31.12.2017
    Vakuuden määrä Vakuuden määrä
Edunsaaja Vakuuden muoto yhteensä yhteensä
Kainuun ELY-keskus, lupaehdon 117 mukaiset vakuudet Luottovakuutus
Pankkitakaus
112 975
0
22 000
85 000
Kainuun ELY-keskus, lupaehdon 13 mukaiset vakuudet Pankkitakaus 0 6 929
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lupaehdon 99 mukainen vakuus Pankkitakaus 0 1 500
Lupapäätöksen nro 52/2013/1
mukainen vakuus
Pankkitakaus 1 500 1 500
Lupapäätöksen nro 43/2014/2
mukainen vakuus
Pankkitakaus 6 6
Lupapäätöksen nro 43/2015/1
mukainen vakuus
Pankkitakaus 100 100
Lupapäätöksen nro 3/2017/1
mukainen vakuus
Pankkitakaus 50 50
Lupapäätöksen nro 76/2017/1
mukainen vakuus
Pankkitakaus 100 100
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös
30.6.2014, KaivNro: 2819
Pankkitakaus 100 100
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös
30.6.2014, KaivNro: 2819
Pankkitakaus 35 35
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös
30.6.2014, KaivNro: 2819
Pankkitakaus 50 50
Yhteensä   114 916 117 370

Muut vakuudet
Pankkitakaus 953 830

Kiinteistöinvestointien alv-
palautusvastuu
  5 366 7 376

Yrityskiinnitykset
  320 000 160 000

Kiinteistökiinnitys
  1 200 079 0

Kaivoskirja, kaivosrekisterinumero
2819, kaivospiiri
Panttaus kyllä -
x