4 Tunnusluvut

(1 000 euroa)  2018 2017

Liikevaihto
325 830 220 024
Käyttökate 32 810 13 622
Käyttökate % 10,1 % 6,2 %
Liikevoitto/-tappio 2 991 -6 219
Liikevoitto % 0,9 % -2,8 %
Tilikauden tulos -6 171 -9 601
Omavaraisuusaste % 53,6 % 47,8 %
Taseen loppusumma 681 580 618 511
Henkilöstö keskimäärin 669 694
Palkat 31 209 30 992

 

Omavaraisuusaste %
100 x oma pääoma
taseen loppusumma - saadut ennakot
x