Terrafame Oy:n tuloslaskelma

   
(1000 euroa) Liitetieto 2018 2017
       
Liikevaihto 325 830 220 024
Hankinnan ja valmistuksen kulut -301 550 -203 054
       
Bruttokate   24 280 16 970
       
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 360 -619
Hallinnon kulut -15 373 -16 636
Liiketoiminnan muut tuotot 831 357
Liiketoiminnan muut kulut 3.5 -5 388 -6 291
       
Liikevoitto (-tappio)   2 991 -6 219
       
Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut korko- ja rahoitustuotot   1 696 12 260
Korkokulut ja muut rahoituskulut   -10 857 -15 642
Rahoitustuotot ja -kulut   -9 162 -3 383
       
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja
  -6 171 -9 601
       
Tilikauden tulos   -6 171 -9 601
       
x