6 Lähipiiritapahtumat

Terrafame Oy:n keskeisiä lähipiiriyhteisöjä ovat Suomen Malmijalostus Oy, Suomen valtio, Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. ja Galena Galena Private Equity Resources Investment 3 L.P. -rahastot sekä Trafigura Ventures V B.V. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat konserniyhtiöiden hallitusten jäsenet, toimitusjohtajat, johtoryhmän jäsenet ja Terrafame Oy:n kaupallisista sopimuksista vastuulliset henkilöt sekä tässä tarkoitettujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa heillä tai heidän läheisillä perheenjäsenillään on määräysvalta. Terrafamen lähipiiriä ovat myös yhteisöt, joissa Suomen valtio käyttää määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa. Terrafame on soveltanut helpotusta, minkä perusteella se raportoi ainoastaan merkittävät liiketoimet valtioon sidoksissa olevien yritysten kanssa.

Rahoitusjärjestelyjä yhtiön sekä Trafigura Ventures V B.V.:n, Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. ja Galena Private Equity Resources Investment 3 L.P. –rahastojen sekä Suomen Malmijalostus Oy:n välillä samoin kuin kaupallisia sopimuksia yhtiön ja Trafigura Ventures V B.V.:n välillä on kuvattu toimintakertomuksessa. Lisäksi toimintakertomuksessa on kuvattu ympäristövakuuksiin liittyviä vastavakuuksia Suomen valtiolta ja emoyhtiöltä.

Kaikki liiketoimet Terrafame Oy:n ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen välillä ovat tapahtuneet markkinaehtoisesti.
 

 

Liiketoimet lähipiirin kanssa

(1 000 euroa)
 31.12.2018 31.12.2017

Tavaroiden ja palveluiden myynnit
   
Muut lähipiiriin kuuluvat yhteisöt 325 953 212 887
Yhteisöt yhteensä 325 953 212 887

Yhteensä
 325 953 212 887


(1 000 euroa)
31.12.2018 31.12.2017

Tavaroiden ja palveluiden ostot
   
Muut lähipiiriin kuuluvat yhteisöt 29 250 18 701
Yhteisöt yhteensä 29 250 18 701

Yhteensä
29 250 18 701


(1 000 euroa)

Lainat
31.12.2018

 
31.12.2017

 
Muilta lähipiiriin kuuluvilta yhteisöiltä 75 000 75 000
Yhteisöt yhteensä 75 000 75 000

Yhteensä
75 000 75 000
x