Toimitusjohtajan katsaus

Toiminnan vakiinnuttaminen ja akkukemikaalitehtaan suunnittelu vuoden kärkihankkeita

Terrafamen kolmas täysi vuosi 2018 oli jo selvästi erilainen kuin yhtiön ensimmäiset kaksi vuotta. Tuotannon ylösajon ja toiminnan vakiinnuttamisen rinnalla työtä suunnattiin yhä enemmän päätuotteen jalostuksen suunnitteluun.

Saavutimme suunnitellusti vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön toiminnan aloittamisen yhteydessä määrittelemämme täyden käynnin tuotantotason. Saavuttamamme tuotantotaso vastaa vuosituotantona noin 30 000 tonnia nikkeliä ja noin 64 000 tonnia sinkkiä. Tuotimme vuoden 2018 aikana nikkeliä 27 377 tonnia ja sinkkiä 61 608 tonnia. Jatkoimme myös sivutuotteidemme koboltin ja kuparin tuotantoa.

Vuonna 2017 aloittamamme kaupallinen yhteistyö Trafiguran kanssa sujui hyvin. Sopimuksen mukaisesti Trafigura osti kertomusvuonna koko nikkeli-kobolttituotantomme sekä suurimman osan sinkkituotannostamme. Tiiviin yhteistyön ansiosta tiedämme, että jo nyt yli puolet nikkeli-koboltistamme päätyy sähköajoneuvojen akkujen valmistukseen. Sinkin merkittävin käyttökohde on metallien ruostesuojaus.

Terrafamesta 300 miljoonan euron vientiyritys

Liikevaihdossa Terrafame ylitti edellisvuoden liikevaihdon jo kolmannella kvartaalilla, ja vuoden mittaan yhtiöstä kasvoi 325,8 miljoonan euron vientiyritys (2017: 220 milj. euroa). Liiketuloksemme nousi 3,0 miljoonaan euroon (2017: -6,2 milj. euroa).

Vaikka suojaudumme metallien hintamuutoksia vastaan, Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasuhteiden heikentymisellä oli huomattava vaikutus metallien hintakehitykseen ja Terrafamen tulokseen. Sekä nikkelin että sinkin hinnat laskivat selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Nikkelin keskihinta maailmanmarkkinoilla vuonna 2018 oli 13 122 dollaria tonnilta (2017: 10 411 $/t) ja sinkin 2 922 dollaria tonnilta (2017: 2 896 $/t).

Vuoden aikana London Metal Exchangen ja Shanghai Futures Exchangen yhteenlasketut nikkelivarastot laskivat 190 000 tonniin (2017: 411 000 t) ja sinkkivarastot 100 000 tonniin (2017: 250 000 t). Myös dollarin eurokurssi kehittyi Terrafamen kannalta melko myönteisesti.

Hyvällä suunnittelulla kohti akkukemikaalien tuotantoa

Olemme Terrafamessa alusta pitäen selvittäneet mahdollisuuksiamme ryhtyä itse jalostamaan nikkeli-kobolttisulfidia, joka on yhtiön nykyinen päätuote. Samaan aikaan ilmastonmuutos on asettanut yhä suurempia paineita hillitä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämä puolestaan on siivittänyt maailmanlaajuisen sähköautomarkkinan nopeaan kasvuun. Sähköautojen akuissa tarvittavien kemikaalien tuotanto ei kuitenkaan ole mahdollista ilman kaivostoiminnasta saatavia metalleja.

Jatkoimme Terrafamessa vuonna 2018 uuden akkukemikaalitehtaan suunnittelua, ja syksyllä teimme pääteknologioita koskevat valinnat. Tavoitteenamme on aloittaa akkukemikaalien tuotanto vuoden 2021 alussa. Arviomme mukaan tämä kasvattaa Terrafamen liikevaihtoa noin 200 miljoonalla eurolla ja parantaa käyttökatetta merkittävästi.

Tehdasalueellamme on myös aiemmin lähes valmiiksi rakennettu uraanin talteenottolaitos. Vuoden 2018 aikana laitoksen käynnistämiseen tarvittavaa valtioneuvoston lupaa koskeva prosessi eteni hitaammin kuin arvioimme syksyllä 2017 lupahakemusta jättäessämme, ja valtioneuvoston päätöstä odotetaan vasta vuonna 2019.

Panostusta paikalliseen teollisuusosaamiseen

Akkukemikaalitehtaan myötä uuden henkilöstön rekrytointi tulee meille yhä tärkeämmäksi nykyisen henkilöstön kehittämisen ohella. Valmistuttuaan tehdas työllistää suoraan noin 150 henkilöä.

Paikallisen teollisuusosaamisen vahvistamiseksi julkistimme loppuvuodesta ainutlaatuisen yhteistyömallin Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Samalla avasimme kiinnostuneille mahdollisuuden hakea prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen, joka järjestetään teollisuusalueellamme.

Jatkuva parantaminen edellyttää sitoutumista

Toiminnan jatkuva parantaminen säilyy Terrafamen työn ytimessä, ja se edellyttää meiltä sitoutumista vastuulliseen toimintaan. Katson, että olemme kuluneen vuoden aikana saavuttaneet paljon, mutta myös meidän on työskenneltävä yhä tarmokkaammin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Meille tämä tarkoittaa ennen muuta nykyaikaisen akkukemikaalituotannon kaupallista käynnistämistä vuoteen 2021 mennessä.

Olemme Terrafamessa tottuneet suuriin haasteisiin. Tiedän myös, että vaadimme paljon yhteistyökumppaneiltamme. Haluankin henkilöstön ohella kiittää kumppaniyrityksiämme sekä omistajiamme, jotka ovat etsineet kanssamme uusia mahdollisuuksia kehittää yhtiön toimintaa. Samaten kiitän lämpimästi lähiyhteisöämme, joka on käynyt jatkuvasti aktiivista ajatustenvaihtoa asiantuntijoidemme kanssa. Lisäksi arvostan suuresti sitä, että lukuisat vierailijaryhmät ovat matkanneet Sotkamoon tutustumaan yhtiöömme. Toivon, että saamme jatkossakin vastaavia mahdollisuuksia kertoa toiminnastamme ja tavoitteistamme.

 

Joni Lukkaroinen
Toimitusjohtaja
Terrafame Oy
x