Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Päätuotteiden jalostus akkukemikaaleiksi nostaa Terrafamen tuotteiden arvoa

Vuonna 2018 Terrafame saavutti aloittamisen yhteydessä vuonna 2015 tavoitteeksi asetetun tuotantotason. Toiminnan kehittämistä ja parantamista jatkettiin koko henkilökunnan voimin. Syksyllä yhtiön hallitus teki myönteisen investointipäätöksen nikkeli-koboltin jalostamisesta sulfaateiksi, joita tarvitaan akkujen valmistukseen voimakkaasti kasvavassa globaalissa sähköautotuotannossa.

Kesällä 2018 Terrafame saavutti nikkelin ja sinkin tuotantomäärissä suunnitellun tavoitetason asettamassamme aikataulussa. Liikevaihto, käyttökate ja tehokkuus kehittyivät oikeaan suuntaan, vaikka viimeisen vuosineljänneksen matalat metallien maailmanmarkkinahinnat vaikuttivatkin kokonaistulokseen.

Ympäristöturvallisuus on saatu hyvälle ja kestävälle tasolle, ja koko vuoden purkuvesien kuormittavuus jäi selvästi alle luparajojen. Tuotannon vakiintumisen myötä myös prosessiturvallisuus on nyt vahvemmalla pohjalla. Työtapaturmien määrässä ei päästy tavoiteltuun tasoon, vaan pettymykseksemme tulokset heikkenivät edellisestä vuodesta. Työturvallisuuskulttuurin ja jokaisen henkilökohtaisen vastuullisuuden vahvistamiseksi olemme tehneet töitä hartiavoimin laajalla rintamalla ja keinovalikoimalla.

Vuoden mittaan Terrafamen henkilöstö esitti monia erinomaisia aloitteita ja ideoita tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseksi, mikä on erittäin ilahduttavaa ja tärkeää toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Näin rakennamme yhteisvoimin yhtiötä, joka voi toimia turvallisesti, tehokkaasti ja kestävästi. Haluan kiittää henkilöstöä lämpimästi kuluneesta vuodesta.

Terrafame on tärkeä osa kotimaista akkuarvoketjua

Terrafamessa on perustamisesta lähtien selvitetty mahdollisuuksia jalostaa päätuotetta edelleen sen arvon kasvattamiseksi. Lokakuussa yhtiön hallitus teki päätöksen, jonka mukaisesti Terrafame investoi nyt 240 miljoonaa euroa akkukemikaalitehtaaseen. Jatkossa nykyinen päätuote, nikkeli-kobolttisulfidi, jalostetaan uudessa tehtaassa Sotkamossa sijaitsevalla teollisuusalueella sähköautojen akuissa käytettäviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tehtaasta tulee globaalistikin erittäin merkittävä.

Investointipäätöksen yhteydessä Terrafamen omistajat – Suomen Malmijalostus Oy, Trafigura-konserni ja Sampo Oyj – sopivat akkukemikaalitehtaan rahoituspaketin täydentämisestä. Arviomme mukaan jalostus nostaa Terrafamen vuotuista liikevaihtoa ja vientiä noin 200 miljoonaa euroa. Tällä on positiivinen vaikutus yhtiön käyttökatteeseen.

Sähköajoneuvojen ja niissä tarvittavien akkujen kysyntä on lähtenyt globaalisti nopeaan kasvuun, ja varovaistenkin ennusteiden mukaan nikkelin ja koboltin kysyntä akkujen valmistuksessa kasvaa. Terrafamella on mineraalivarantojensa ja osaamisensa ansiosta erinomaiset mahdollisuudet menestyä käsillä olevassa sähköisen liikkumisen muutoksessa ja olla osaltaan vähentämässä liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Investoinnin myötä olemme myös mahdollistamassa ja vauhdittamassa kotimaisen ja eurooppalaisen akkuarvoketjun rakentamista.

Tavoitteena on pitkäjänteinen, kannattava liiketoiminta

Terrafame valmistautuu nyt päätuotteensa jalostukseen, mikä siirtää painopistettä kaivosteollisuudesta yhä enemmän prosessiteollisuuden suuntaan. Myös tulevaisuudessa yhtiön liiketoiminta perustuu mittaviin raaka-ainevarantoihin, jotka riittävät vuosikymmeniksi. Metallien maailmanmarkkinahinnoilla ja dollarin kurssikehityksellä on toki jatkossakin huomattava vaikutus Terrafamen tulokseen. Tämän vuoksi pyrkimyksemme on kehittää yhtiötä niin, että se voi toimia turvallisesti, tehokkaasti ja kestävästi globaaleilla markkinoilla.

Kuluneiden reilun kolmen vuoden aikana Terrafamesta on kasvanut merkittävä vientiyritys, joka tunnetaan maailmalla ammattimaisena, luotettavana toimijana. Samalla sen arvo on tekemämme työn ansiosta kasvanut selvästi. Akkukemikaalitehtaan rakentamisen ja jalostuksen myötä yhtiön aluetalousvaikutukset Kainuussa ja Suomessa kasvavat entisestään.

Saavutuksemme ja uudet kehittämishankkeemme osoittavat, että Terrafamella on kaikki mahdollisuudet hyvään menestymiseen pitkällä tähtäimellä. Vuoden 2018 jäätyä taakse odotan akkukemikaalitehtaan rakentamisen sujuvan budjetin ja suunnitellun aikataulun mukaisesti ja katson luottavaisena kohti akkukemikaalien kaupallisen tuotannon aloittamista vuonna 2021.
 

 

Lauri Ratia
Hallituksen puheenjohtaja
Terrafame Oy
x